TFM Slovakia

TFM Technology for Metalworking Industry s.r.o.

Ulica priemyselna 8, SK-03852 Sucany, Slovakia

 

TFM Slovakia wurde 2009 gegründet und ist eine 90-Prozent-Tochter der TFM GmbH in Traun. 

Vlastníci:

TFM Technologie für Metallbearbeitung GmbH Traun, DI Miroslav Kovácik

 

Počet zamestnancov:

30 zamestnancov

 

Oblasť činnosti::

Výroba komponentov strojov a nástrojov.

 

Dokumentované výrobné procesy a certifikácia podľa ISO 9001 sú aj pre TFM Slovakia samozrejmosťou.

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.
Zadávateľ zákazky: TFM Slovakia s.r.o.;

Názov zákazky: Obstaranie CNC fréz- TFM Slovakia s.r.o.;

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je dodanie 2 ks CNC fréz podľa požadovanej technickej špecifikácie.;

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na https://www.voarchiv.eu/files/418-776d3a5203/ .

Lehota na predkladanie ponúk: do 30.04.2021, 15:00 hod.

Kontaktná osoba :

DI Miroslav Kovácik - vedenie spolocnosti

DI Renata Kovácikova - Assistenz der Geschäftsführung

Maria Bútorová - spracovanie zákaziek

 
FacebookLinkedinXingYoutubeInstagram