TFM Slovakia

TFM Technology for Metalworking Industry s.r.o.

Ulica priemyselna 8, SK-03852 Sucany, Slovakia

 

TFM Slovakia was founded in 2009 and is a 90 percent subsidiary of TFM GmbH Austria.

Owner:

TFM Technologie für Metallbearbeitung GmbH Austria, DI Miroslav Kovácik

 

Number of employees:

40 skilled personnel


Business operating area:

Production of machine and tool components

 

Documented processes and a certification according to ISO 9001 are granted.

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.
Zadávateľ zákazky: TFM Slovakia s.r.o.;

Názov zákazky: Obstaranie CNC fréz- TFM Slovakia s.r.o.;

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je dodanie 2 ks CNC fréz podľa požadovanej technickej špecifikácie.;

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na https://www.voarchiv.eu/files/418-776d3a5203/ .

Lehota na predkladanie ponúk: do 30.04.2021, 15:00 hod.

Ihre Ansprechpartner:

DI Miroslav Kovácik - Geschäftsführung

DI Renata Kovácikova - Assistenz der Geschäftsführung

Maria Frnova - Auftragsbearbeitung
FacebookLinkedinXingYoutubeInstagram